Személyes adataid megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott megrendeléseket teljesíteni tudjuk. Csak azokat az adataidat kezeljük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk a számodra, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultál.  Ezen az információs oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyőződhetsz arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adataidat, így egy általános képet kaphatsz arról, hogy milyen adatkezelést folytatunk.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudd, mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül a rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított, vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neved, telefonszámod, születési dátumod is.

1.Ki kezeli személyes adataid?
Vállalkozásunk részéről hivatalos képviselőként eljárva Pozsonyi Erik EV kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket megadsz nekünk, és felel személyes adataidért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Pozsonyi Erik
Székhely: 5008 Szolnok, Erkel Ferenc utca 17.
Levelezési cím: 1145 Budapest, Róna utca 207A 3/8.
Adószám:66841265-1-36
Nyilvántartásba vételi szám: 39856686

2.Hol tároljuk az adataid?
A Tőled kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén tároljuk, és dolgozzuk fel.

3.Ki fér hozzá az adataidhoz?
Személyes adataidat  kiemelten kezeljük. Fontos tudnod azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulásod alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan: a honlap üzemeltetője, számviteli tevékenységet végző cég, a rendelések kiszállítását végző cégek, az online fizetést feldolgozó cég, a puppee munkavállalói

3.1 A személyes adatok tárolásával kapcsolatos adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

az adatfeldolgozó megnevezése: Awesome Projects SRL
székhelye: Mihai Viteazu 8, Sighetu Marmaţiei, Maramureş, Románia
telefon: +40-371-784-288
e-mail: info@hostico.ro

3.2 Könyveléssel és számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

az adatfeldolgozó megnevezése: dr. Pozsonyi-Oláh Fruzsina
székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 207A 3/8.
telefon: +36-20-978-7733
e-mail: olah.fruzsina@puppee.hu

3.3 Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét a küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
telefon: +36-1-464-7099
e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zrt.
székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
telefon: +36-1-999-0369
e-mail: info@foxpost.hu

3.4 Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az online fizetés végrehajtásában. Ennek során az adatfeldolgozó a számlázási nevét neved és címed, a rendelésed számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.
székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1., V. emelet 5. ajtó.
telefon: +36-1-767-8200
e-mail: hello@barion.com

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adataid biztonságban legyenek.

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a Neked nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálod lentebb.

4.Mi a feldolgozás jogalapja?
Személyes adataid minden típusú feldolgozásakor tájékoztatunk, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

5.Milyen jogaid vannak a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban?

5.1 Hozzáférési jog: bármikor jogod van információt kérni az általunk tárolt személyes adataidról. Vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

5.2 Hordozhatósághoz való jog: amikor automatikus úton dolgozzuk fel személyes adataid a beleegyezésed, vagy hozzájárulásod alapján, jogodban áll kérni, hogy tárolt adataid strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Neked vagy egy másik félnek. Ez csak az általad, számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

5.3 A helyesbítés joga: jogod van kérni személyes adataid helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezel puppee fiókkal, személyes adataid szerkesztheted a címek és fiókadatok oldal alatt is.

5.4 Visszavonás joga: jogosult vagy arra, hogy a saját döntéseden alapuló hozzájárulásodat bármikor visszavond. Ez alapján tehát, ha például feliratkoztál a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheted, hogy a továbbiakban ne küldjünk neked hírlevelet.

5.5 A törléshez való jog: jogodban áll bármely, általunk feldolgozott személyes adataid törléséhez bármikor, kivéve a következő eseteket:

-folyamatban lévő ügyed van
-nyitott megrendelésed van, amely még nem került szállításra/átadásra, vagy részlegesen került teljesítésre
-rendezetlen tartozásod van a puppee felé, a fizetési módtól függetlenül
-az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használtad szolgáltatásainkat
-ha bármilyen terméket vásároltál, a tranzakcióhoz köthető személyes adataid könyvelési célokból megtartjuk

5.6 Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: jogod van tiltakozni személyes adataid feldolgozása ellen, amely vállalkozásunk jogos érdeke szerint történik. Vállalkozásunk nem folytatja személyes adataid feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az érdekeltséged és jogaid, vagy jogi kárigény következtében.

5.7 A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: jogod van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:
-követed az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben
-írásban (e-mailben) kéred tőlünk.

5.8 A korlátozás joga: jogod van kérelmezni, hogy vállalkozásunk korlátozza személyes adataid feldolgozását a következő körülmények között:

-ha ellenvetésed van a feldolgozással szemben, vállalkozásunk jogos érdeke alapján, korlátozzuk az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
-ha szerinted a személyes adatai helytelenek, korlátozzuk az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
-ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheted a személyes adataid törlését, és helyette kérheted személyes adataid korlátozását
-ha már nincs szükségünk a személyes adataidra, de a jogi kárigényeink megvédése érdekében még meg kell tartanunk azokat.

5.9 A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: ha úgy gondolod, hogy személyes adataid helytelenül dolgozzuk fel, kérjük lépj velünk kapcsolatba. Jogod van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36-1-391-1410
honlap: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.Hogyan gyakorolhatod a jogaidat?

Bármikor kapcsolatba léphetsz velük elérhetőségeink egyikén, és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatunk Téged a jogaid gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelmed túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk a számodra.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet juttasd el a hello@puppee.hu e-mail címre, illetve írásban a 1145 Budapest, Róna utca 207A 3/8. postacímünkre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az érdekedben – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.

A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

  • regisztrációkor megadott email címed
  • teljes neved
  • számlázási címed

Amennyiben e-mailben juttatod el hozzánk a kérelmedet, akkor ügyelj arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldd el a megkeresést.

7.Az alábbi esetekben kezeljük személyes adataid: 

7.1 A weboldalunkon történő vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások: személyes adataid felhasználjuk, hogy feldolgozzuk online vásárlásaid, kezeljük rendeléseid, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adataid felhasználjuk a fizetések kezelésére, illetve hogy külső feleknek igazoljuk a címed. Szeretnénk különböző fizetési lehetőségeket kínálni, ezért elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy milyen fizetési alternatívák állnak rendelkezésére, beleértve a fizetési előzményeket. Amikor fizetsz nekünk, visszaküldesz egy terméket, személyes adataidat felhasználjuk személyazonosságod igazolására, a szerződéskötési alkalmasságod igazolására, az általad megadott pénzügyi adatok ellenőrzésére, a csalással szembeni védelemre vagy más illegális tevékenység megelőzésére. Számla kiállításához szintén szükségünk van személyes adataidra. A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, illetve arra, hogy külső feleknek igazoljuk a címed. Szeretnénk ülönböző fizetési lehetőségeket kínálni, és elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy milyen fizetési alternatívák állnak rendelkezésére, beleértve a fizetési előzményeket is.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következőkategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel
– kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám
– fizetési információ és fizetési előzmények
– rendelési információ

Ha van puppee fiókod, akkor a fiókoddal kapcsolatos személyes adataid is feldolgozzuk:
– a vásárlási előzményeket

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
Személyes adataidat megoszthatjuk olyan harmadik felekkel, amelyek segítséget nyújtanak nekünk bizonyos feladatok vagy kért szolgáltatások elvégzésében. Elsősorban a címed igazolása céljából lépünk kapcsolatba harmadik felekkel, valamint munkatársunk felveszi Veled a kapcsolatot a rendelések megerősítése céljából, partnereinkkel kézbesítjük a megrendeléseidet, fizetési szolgáltató segítségével dolgozzuk fel a hitelkártyás vagy bankkártyás fizetéseidet, bankokkal vagy más pénzügyi szolgáltatókkal működünk együtt, közösségi média-csatornákat használunk, ahol megjelölhetsz bennünket, illetve közvetlenül is kapcsolatba léphetsz velünk; és online piactereket veszünk igénybe, ahol megvásárolhatod termékeinket és szolgáltatásainkat. Tájékoztatjuk arról, hogy számos fogadó vállalatnak független joga vagy kötelezettsége a személyes adatainak feldolgozása.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Amikor termékeket és szolgáltatásokat teszünk elérhetővé számodra,feldolgozzuk azokat a személyes adataidat, amelyek szükségesek a Veled kötött szerződés teljesítéséhez, a szerződésben foglalt megrendeléshez vagy fizetéshez, vagy általunk illetve külső felek által nyújtott szolgáltatásokhoz. Termékeink és szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban előfordulhat, hogy törvényi kötelességünk a személyes adataid elkérése, feldolgozása és tárolása, például a vonatkozó adó és pénzügyi kötelezettségek teljesítése céljából.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid mindaddig megtartjuk, amíg aktív vásárlónk vagy. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük.

7.2 Profilalkotás, hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés: személyes adataid arra használjuk, hogy marketingajánlatokat, információs felméréseket és meghívókat küldjünk e-mail útján. Profilalkotást végezünk annak érdekében, hogy az igényeidnek, kívánságodnak és érdeklődési körödnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatjuk el, e-mailben, vagy a weboldalon jeleníthetjük meg.Hírlevelet csak abban az esetben küldünk neked, ha a regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül erre külön feliratkozol. Tudnod kell azonban, hogy ezek az e-mailek marketing célt szolgáltnak és aktuális híreinket, újdonságainkat, akcióinkat tartalmazzák.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail-cím és telefonszám
– milyen termékekre és ajánlatokra kattintott rá

Ha van puppee fiókod, akkor a fiókoddal kapcsolatos adataid is feldolgozzuk, így például:
– név
– cím
– vásárlási előzmények
– hogyan navigáltál és kattintottál az oldalon

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozásunk teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Feléd; médiaügynökségeknek és technikai beszállítóknak adjuk át a fizikai és digitális direkt marketinganyagok terjesztéséhez. Az adataid soha sem adjuk át, adjuk el vagy cseréljük el marketingcélokból kívül álló harmadik félnek.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Személyes adataid feldolgozása a Te beleegyezésén alapul, amikor hozzájárulsz a direkt marketinghez, feliratkozol a hírlevelünkre. A beleegyezésed visszavonásához való jog: jogodban áll visszavonni a beleegyezést személyes adataid feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhetsz a direkt marketinget illetően. Ha így teszel, nem küldhetünk többet semmilyen további direkt marketing ajánlatot vagy információt a beleegyezésed alapján. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le: követed az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben,vagy elérhetőségeink egyikén jelzed felénk ezen szándékod.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid megtartjuk direkt marketing céljából, amíg vissza nem vonod beleegyezésed. E-mail marketing tekintetében inaktív vásárlónak számít az, aki az elmúlt egy évben nem nyitott meg e-mailt. Ez időt követően a személyes adataid töröljük.

7.3 Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés: Időszakonként  nyereményjátékokat szervezünk. Ezért nyilvántartást vezetünk a játékban résztvevőkről, a játékra jelentkezők adatait feldolgozzuk, és felhasználjuk, hogy a játékban nevezettekkel kapcsolatba lépjünk az esemény időtartama alatt és után, valamint a nevezők azonosítására, a nevezők korának megállapítására, a nyertesek értesítésére, a nyeremények átadására és nyomonkövetésére.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail-cím és telefonszám
– kor
– a játékban megadott információk

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy vállalkozásunk teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét feléd; a szállítási szolgáltatóknak a nyeremény átadásához.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Személyes adataid feldolgozása az Te beleegyezéseden alapul, amikor úgy döntesz, hogy részt veszel egy játékban. A beleegyezésed visszavonásához való jog: bármikor jogodban áll visszavonni a beleegyezésedet személyes adataid feldolgozását illetően. Amikor így teszel, nem tudjuk a fent említett szolgáltatást nyújtani Neked.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Személyes adataid a játék vége után 45 napig tartjuk meg.

A nyereményjátékokkal kapcsolatos részletes ismertetőnket az egyes nyereményjátékokhoz külön készített tájékoztatójában érheted el..

7.4 Személyes vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések: Személyes vásárlás során papír alapon is tárolódnak személyes adatok, így ezek megfelelő tárolásáról és kezeléséről is gondoskodunk. Ezen adatkezelés célja szintén az, hogy személyesen tudj vásárolni  és ki tudjuk állítani a megfelelő számlát/nyugtát a vásárlásodról. Itt nevedet, számlázási címedet, a termék vételárát és egyéb a vásárláshoz kapcsolódó adataidat tároljuk.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– név és számlázási adatok
– tranzakció összege
– tranzakció dátuma

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
Az adataid megosztjuk a könyvelési rendszerünket szolgáltató informatikai vállalatokkal, a számviteli tevékenységet végző céggel, vagy munkatársunkkal.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy vállalatunk eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid a hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük.

7.5 Ügyfélszolgálat, panaszkezeléshez, kellékszavatosság és termékszavatosság érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelések: Személyes adataid felhasználjuk kéréseid, panaszod kezeléséhez, és a termékekkel vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos  ügyintézéshez e-mailen, telefonon és a közösségi médiában. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Veled, ha rendeléseddel kapcsolatban kérdés merül fel, vagy probléma adódik.  Észrevételeidet, minőségi kifogásaidat személyesen is előterjesztheted. Ilyen esetekben jegyzőkönyvet veszünk fel, amely esetben jogszabály írja elő a kezelt adatok körét. Ilyen adatok többek között a neved, a címed, az általad vásárolt termék megnevezése, és az általad érvényesíteni kívánt jog.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
Bármilyen adatot feldolgozhatunk, amelyet megadsz számunkra, beleértve a kötelező kategóriákat:
– kapcsolattartói adatok, így például név, cím, e-mail-cím és telefonszám
– fizetési információ és fizetési előzmények
– rendelési információ
– az ügyben folytatott minden levelezés

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent említett, Neked nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében használjuk fel.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Személyes adataid feldolgozása vállalkozásunk jogos érdekén alapul.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adatait e-mailek illetve közösségi médián keresztüli chatek, esetkezelés esetében 5 évig tartjuk meg.  Panaszkezelés esetén személyes adataid 5 évig tároljuk. Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: jogod van tiltakozni személyes adataid feldolgozása ellen, amely vállalkozásunk jogos érdeke szerint történik. Vállalkozásunk nem folytatja személyes adataid feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja érdekeltségedet és jogaid, vagy jogi kárigény következtében.

7.6 Felhasználói fiók: személyes adatad annak érdekében használjuk fel, hogy létrehozzuk és kezeljük személyes fiókod. Rendelkezésre bocsátjuk a rendelési előzményeid és a rendelések részleteit, és lehetővé tesszük, hogy kezeld a fiókbeállításokat. Biztosítjuk azt is, hogy egyszerűen frissíthesd az olyan információkat, mint az elérhetőség vagy a számlázási adatok. Annak érdekében, hogy megfelelő termékajánlatokat nyújthassunk, feldolgozzuk navigálási és böngészési adataid digitális platformjainkon(beleértve a weboldalt), a vásárlás előzményeit és termékleírásait, valamint a fiókodon keresztül számunkra megadott adatait.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
Mindig feldolgozzuk e-mail-címed és jelszavad, amelyet fiókok elkészítésekor megadsz nekünk.

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben vásárolsz:
– rendelési előzmények
– szállítási információk
– fizetési előzmények

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel továbbá a sütikkel kapcsolatban:
– kattintási előzmények
– navigációs és böngészési előzmények

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy teljesíthessük fent említett szolgáltatási kötelezettségünket Feléd, a weboldal optimalizálásához weboldal-ügynökségeket, a termékek értékeléséhez analitikai eszközöket használunk.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
A személyes adataid feldolgozása a fiókodhoz a Te beleegyezéseden alapul, amikor létrehozod fiókod. Személyes adataid feldolgozása annak érdekében, hogy a megfelelő termékinformációt nyújthassuk, jogos érdekünkön alapul. A beleegyezés visszavonásához való jog: bármikor jogodban áll visszavonni a beleegyezésed személyes adataid feldolgozását illetően. Amikor így teszel, a fiókod megszűnik, és nem leszünk képesek a fent említett szolgáltatásokat nyújtani Neked.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid mindaddig megtartjuk, amíg aktív fiókkal rendelkezel.

Jogodban áll fiókod bármikor megszüntetni, és ha így teszel, a fiókod megszűnik, és inaktívnak tartjuk nyilván. Személyes adataid megtartjuk, ha arra a törvény kötelez bennünket, vagy ha lezáratlan vita áll fenn köztünk. A fiókod megszüntetése után az adataid töröljük. A személyes adataid feldolgozása elleni ellenvetés joga: Jogod van tiltakozni személyes adataid feldolgozása ellen, amely  jogos érdekünk szerint történik.  A fiókod ilyenkor töröljük, és a továbbiakban nem tudunk szolgáltatást nyújtani Neked.

7.7 Fejlesztések és javítások: az adatokat szolgáltatásaink, termékeink és rendszereink fejlesztésére és javítására használjuk fel, minden vásárló számára. Ebből a célból adataid nem egyéni szinten elemezzük, hanem az adatokat összesítve dolgozzuk fel. Ide tartoznak azok az elemzések, melyeket arra használunk, hogy a szolgáltatásainkat felhasználóbarátabbá tegyük, például a felhasználói felület egyszerűsítésével segítsük az információáramlást, vagy kiemeljünk olyan funkciókat, amelyeket vásárlóink általánosan használnak a digitális csatornáinkon; illetve fejlesztjük az informatikai rendszereinket, hogy általánosságban növeljék látogatóink és vásárlóink biztonságát. Az elemzéseket arra is felhasználjuk, hogy fejlesszük és folyamatosan javítsuk az áruk logisztikáját a vásárlások, készletek és szállítások megjóslásával, valamint erőforrás-kapacitásunkat a fenntarthatóság figyelembe vételével osszuk el a vásárlások és szállítások ütemezésével. Emellett az adatokat felhasználjuk termékkínálatunk fejlesztésére.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– rendelési előzmények
– szállítási információk
– fizetési előzmények

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel továbbá a sütikkel kapcsolatban:
– kattintási előzmények
– navigációs és böngészési előzmények

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent részletezett szolgáltatások nyújtása érdekében használjuk fel. Webes analitikai vállalatokat veszünk igénybe a vásárlók internetes viselkedésének általános szintű elemzése érdekében.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
A személyes adatok feldolgozása, szolgáltatásaink és termékeink fejlesztése és javítása érdekében, jogos érdekünkön alapul.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Az adataid addig tároljuk, míg rendelkezel puppee fiókkal. Miután fiókod megszűnik, az adataid töröljük.
Az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog: jogodban áll személyes adataidnak a puppee jogos érdekein alapuló feldolgozásával szemben ellenvetéssel élni elérhetőségeink egyikén. A fiókod ekkor töröljük, és szolgáltatásokat nem tudunk nyújtani Neked.

7.8 A törvényi kötelezettségek betartása: személyes adataid arra használjuk, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek. Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adataid gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– rendelési szám
– név
– számlázási és szállítási cím
– tranzakció összege
– tranzakció dátuma

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
Az adataid megosztjuk a könyvelési rendszerünket szolgáltató informatikai vállalatokkal.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy vállalatunk eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid a hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük.

7.9 Sütik kezelése: A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatod meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő közepén, amely tájékoztat téged arról, hogy  sütiket alkalmaz.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a Te eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldalunk különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

Böngésződben is  lehetőséged van a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző utasításait vagy súgóját.

Milyen sütiket használunk?

Elengedhetetlenül szükséges (állandó) sütik:  ezek a sütik weboldalunk használhatóságát segítik azzal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Preferenciális sütik: ezen sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét.

Statisztikai célú sütik: az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Marketing célú sütik: a személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

Hogyan használjuk a sütiket?
Az állandó sütiket arra használjuk, hogy  tároljuk adataid, ha az „Emlékezz rám” opciót választja bejelentkezéskor.

Átmeneti sütiket akkor használunk, amikor elindítod a kersés funkciót, illetve amikor ellenőrizzük, hogy bejelentkeztél-e, vagy ha terméket tettél a kosaradba.

Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok aggregátumokban történő gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat és releváns marketinganyagokkal láthassuk el.

Egyes külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatások állítanak be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezeket olyan közösségi média-szolgáltatók állítják be, mint a Twitter, a Facebook és a Linkedin, és ahhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon, ahogy azt a vonatkozó ikonjaik is jelzik.

Harmadik felektől származó sütiket is használunk, amelyek oldalakon keresztüli nyomon követést alkalmaznak annak érdekében, hogy más oldalakon, illetve csatornákon marketinganyagokat nyújtsanak.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítódat a fiókoddal kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataiddal, ha be vagy jelentkezve fiókodba.

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozásunk teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét feléd; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk oldalunk optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Ha be vagy jelentkezve fiókodba, a jogalap a jogos érdekünkön alapul.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Nem mentjük el, és nem tároljuk személyes adatait, a sütiket könnyen törölheted számítógépedről vagy mobil eszközödről a böngésződ segítségével. A sütiket blokkolhatod is, illetve kérhetsz értesítést, valahányszor számítógéped vagy mobil eszközöd sütit fogad. Figyelem! Ha blokkolod a sütiket, nem fogod tudni kihasználni honlapunk számos előnyét.

8.Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései: előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi tájékoztatónkat. Az Adatvédelmi tájékoztató legújabb verzióját bármikor elérheted a weboldalunkon. Az Adatvédelmi tájékoztató jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, vagy a jogaid érintő kérdésekben bekövetkezett változást mindig kommunikáljuk.

Budapest, 2020.01.02.