Garancia

Amennyiben a megvásárolt termék hibás, az összes vonatkozó törvényi kötelezettséget betartva járunk el. Hibásnak minősül a termék, ha annak átvételekor nem felel meg a jogszabályban megállapított, vagy a termék leírásában szereplő minőségi követelményeknek. Hibás termék esetén a termék átvételétől számított 2 éven belül élhetsz szavatossági igényed érvényesítésével: kijavítást, kicserélést, vagy amennyiben ez nem lehetséges, vagy túl költséges lenne, úgy árleszállítást kérhetsz. Az igény érvényesítésének feltétele: a termék vásárlását igazoló nyugta vagy száma bemutatása.
Az észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül jelezd felénk. Igényedről jegyzőkönyvet veszünk fel, mely tartalmazza neved, címed, a megvásárolt termék nevét, árát, a vásárlás dátumát, a hiba bejelentésének dátumát, a hiba leírását, az érvényesíteni kívánt jogod, illetve, hogy hozzájárulsz a jegyzőkönyvben rögzített adataid kezeléséhez.
Igényed teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket juttasd el részünkre, melynek átvételéről elismervényt állítunk ki, mely tartalmazza a neved, címed, a termék azonosításához szükséges adatokat, illetve a várható időpontot, amikor a kijavított terméket átveheted. Az elismervény és a jegyzőkönyv másolatát is haladéktalanul a rendelkezésedre bocsátjuk. Törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezzük. Amennyiben szavatossági kötelezettségünknek az általad érvényesíteni kívánt módtól eltérően teszünk eleget, úgy ezt indokolva a jegyzőkönyvben feltüntetjük. Igényed elutasítása esetén az elutasítás indokáról 5 munkanapon belül értesítünk. Ebben az esetben jogosult vagy békéltető testülethez fordulni.
Tájékoztatunk, hogy az igényérvényesítés szempontjából nem minősül hibának, ha rossz a méret, illetve az sem, ha a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta. (Pl: nem a használati útmutató szerinti tárolás-mosás-szárítás (útmutatónkat itt érheted el: https://puppee.hu/tarolas-mosas-szaritas/) használatból eredő kopás, fakulás; nem a megfelelő méretű termék használata miatt bekövetkezett nyúlás, szakadás.)

Jótállás
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szabályai szerint termékeinkre jótállási kötelezettség nem terjed ki. Hibás termék esetén szavatossági igényeddel élhetsz, a fentiekben leírt módon.

Felelősségünk
Puppee nem felel olyan közvetett veszteségekért, amely a fő veszteség vagy kár mellékhatása, például a termékek kiszállásának elmaradása vagy jelen Feltételekben foglalt bármely egyéb kötelezettségünk nem teljesítése, amennyiben a nem teljesítés olyan esemény következménye, amelynek bekövetkezte tőlünk független, ami nem kizárólag magában foglalja a tűzesetet, árvizet, vihart, háborút, stb.
Felelősségünk a puppee.hu oldalon elküldött megrendeléseddel kapcsolatos bármilyen veszteségért vagy kárért a megrendelés teljes áráig terjed.