Category Archives: Információk

Elállás a vásárlástól

Online rendelésedet indokolás nélkül lemondhatod, vagy a megrendelt terméke(ke)t visszaküldheted a rendelésed elküldésének dátumától a megrendelés átvételétől számított 14 napig, amennyiben a terméke(ke)t nem mostad ki, nem használtad, és az eredeti átvételi állapotában van(nak): a termék(ek) nem károsodtak, nem szennyeződtek, illetve minden címkéjük és cédulájuk sértetlen. Amennyiben ezen jogoddal szeretnél élni, úgy ezen határidő lejárta előtt írásban (hello@puppee.hu) tudasd velünk elállási szándékod, majd a közléstől számított 14 napon belül küldd vissza a terméke(ke)t. Elállási szándékod a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatod. Ha megrendelésed már kifizetted, 14 napon belül visszatérítést kapsz, amely tartalmazza a kifizetett szállítási költséget is, kivéve a termék(ek) visszaküldési költséget a Puppee számára, amennyiben ilyen költség merül fel. Ha egyes tételeket meg szeretnél tartani, és csak rendelésed egy részét mondanád le, a szállítási költséget nem térítjük vissza. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a visszaküldött termék(ek)et meg nem kaptuk.

Tájékoztatunk, hogy az egyedileg rendelt (azaz nem készleten lévő) termék(ek) esetében a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ c) pontja alapján elállási joggal nem élhetsz. (ilyenek például a pelus tervező használatával megrendelt pelenkakülsők, a patent nélkül megrendelt zorb-kender betétek, stb.)

Garancia

Amennyiben a megvásárolt termék hibás, az összes vonatkozó törvényi kötelezettséget betartva járunk el. Hibásnak minősül a termék, ha annak átvételekor nem felel meg a jogszabályban megállapított, vagy a termék leírásában szereplő minőségi követelményeknek. Hibás termék esetén a termék átvételétől számított 2 éven belül élhetsz szavatossági igényed érvényesítésével: kijavítást, kicserélést, vagy amennyiben ez nem lehetséges, vagy túl költséges lenne, úgy árleszállítást kérhetsz. Az igény érvényesítésének feltétele: a termék vásárlását igazoló nyugta vagy száma bemutatása.
Az észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül jelezd felénk. Igényedről jegyzőkönyvet veszünk fel, mely tartalmazza neved, címed, a megvásárolt termék nevét, árát, a vásárlás dátumát, a hiba bejelentésének dátumát, a hiba leírását, az érvényesíteni kívánt jogod, illetve, hogy hozzájárulsz a jegyzőkönyvben rögzített adataid kezeléséhez.
Igényed teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket juttasd el részünkre, melynek átvételéről elismervényt állítunk ki, mely tartalmazza a neved, címed, a termék azonosításához szükséges adatokat, illetve a várható időpontot, amikor a kijavított terméket átveheted. Az elismervény és a jegyzőkönyv másolatát is haladéktalanul a rendelkezésedre bocsátjuk. Törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezzük. Amennyiben szavatossági kötelezettségünknek az általad érvényesíteni kívánt módtól eltérően teszünk eleget, úgy ezt indokolva a jegyzőkönyvben feltüntetjük. Igényed elutasítása esetén az elutasítás indokáról 5 munkanapon belül értesítünk. Ebben az esetben jogosult vagy békéltető testülethez fordulni.
Tájékoztatunk, hogy az igényérvényesítés szempontjából nem minősül hibának, ha rossz a méret, illetve az sem, ha a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta. (Pl: nem a használati útmutató szerinti tárolás-mosás-szárítás (útmutatónkat itt érheted el: https://puppee.hu/tarolas-mosas-szaritas/) használatból eredő kopás, fakulás; nem a megfelelő méretű termék használata miatt bekövetkezett nyúlás, szakadás.)

Jótállás
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szabályai szerint termékeinkre jótállási kötelezettség nem terjed ki. Hibás termék esetén szavatossági igényeddel élhetsz, a fentiekben leírt módon.

Felelősségünk
Puppee nem felel olyan közvetett veszteségekért, amely a fő veszteség vagy kár mellékhatása, például a termékek kiszállásának elmaradása vagy jelen Feltételekben foglalt bármely egyéb kötelezettségünk nem teljesítése, amennyiben a nem teljesítés olyan esemény következménye, amelynek bekövetkezte tőlünk független, ami nem kizárólag magában foglalja a tűzesetet, árvizet, vihart, háborút, stb.
Felelősségünk a puppee.hu oldalon elküldött megrendeléseddel kapcsolatos bármilyen veszteségért vagy kárért a megrendelés teljes áráig terjed.

Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adataid megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott megrendeléseket teljesíteni tudjuk. Csak azokat az adataidat kezeljük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk a számodra, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultál.  Ezen az információs oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyőződhetsz arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adataidat, így egy általános képet kaphatsz arról, hogy milyen adatkezelést folytatunk.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudd, mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül a rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított, vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neved, telefonszámod, születési dátumod is.

1.Ki kezeli személyes adataid?
Vállalkozásunk részéről hivatalos képviselőként eljárva dr. Pozsonyi-Oláh Fruzsina EV kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket megadsz nekünk, és felel személyes adataidért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

dr. Pozsonyi-Oláh Fruzsina
Székhely: 5008 Szolnok, Erkel Ferenc utca 17.
Levelezési cím: 1145 Budapest, Róna utca 207A 3/8.
Adószám:57722964-1-36
Nyilvántartásba vételi szám: 56374331

2.Hol tároljuk az adataid?
A Tőled kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén tároljuk, és dolgozzuk fel.

3.Ki fér hozzá az adataidhoz?
Személyes adataidat  kiemelten kezeljük. Fontos tudnod azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulásod alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan: a honlap üzemeltetője, számviteli tevékenységet végző cég, a rendelések kiszállítását végző cégek, az online fizetést feldolgozó cég, a puppee munkavállalói

3.1 A személyes adatok tárolásával kapcsolatos adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

az adatfeldolgozó megnevezése: Awesome Projects SRL
székhelye: Mihai Viteazu 8, Sighetu Marmaţiei, Maramureş, Románia
telefon: +40-371-784-288
e-mail: info@hostico.ro

3.2 Könyveléssel és számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

az adatfeldolgozó megnevezése: dr. Pozsonyi-Oláh Fruzsina
székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 207A 3/8.
telefon: +36-20-978-7733
e-mail: olah.fruzsina@puppee.hu

3.3 Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét a küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
telefon: +36-1-464-7099
e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zrt.
székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
telefon: +36-1-999-0369
e-mail: info@foxpost.hu

3.4 Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az online fizetés végrehajtásában. Ennek során az adatfeldolgozó a számlázási nevét neved és címed, a rendelésed számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.
székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1., V. emelet 5. ajtó.
telefon: +36-1-767-8200
e-mail: hello@barion.com

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adataid biztonságban legyenek.

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a Neked nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálod lentebb.

4.Mi a feldolgozás jogalapja?
Személyes adataid minden típusú feldolgozásakor tájékoztatunk, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

5.Milyen jogaid vannak a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban?

5.1 Hozzáférési jog: bármikor jogod van információt kérni az általunk tárolt személyes adataidról. Vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

5.2 Hordozhatósághoz való jog: amikor automatikus úton dolgozzuk fel személyes adataid a beleegyezésed, vagy hozzájárulásod alapján, jogodban áll kérni, hogy tárolt adataid strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Neked vagy egy másik félnek. Ez csak az általad, számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

5.3 A helyesbítés joga: jogod van kérni személyes adataid helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezel puppee fiókkal, személyes adataid szerkesztheted a címek és fiókadatok oldal alatt is.

5.4 Visszavonás joga: jogosult vagy arra, hogy a saját döntéseden alapuló hozzájárulásodat bármikor visszavond. Ez alapján tehát, ha például feliratkoztál a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheted, hogy a továbbiakban ne küldjünk neked hírlevelet.

5.5 A törléshez való jog: jogodban áll bármely, általunk feldolgozott személyes adataid törléséhez bármikor, kivéve a következő eseteket:

-folyamatban lévő ügyed van
-nyitott megrendelésed van, amely még nem került szállításra/átadásra, vagy részlegesen került teljesítésre
-rendezetlen tartozásod van a puppee felé, a fizetési módtól függetlenül
-az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használtad szolgáltatásainkat
-ha bármilyen terméket vásároltál, a tranzakcióhoz köthető személyes adataid könyvelési célokból megtartjuk

5.6 Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: jogod van tiltakozni személyes adataid feldolgozása ellen, amely vállalkozásunk jogos érdeke szerint történik. Vállalkozásunk nem folytatja személyes adataid feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az érdekeltséged és jogaid, vagy jogi kárigény következtében.

5.7 A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: jogod van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:
-követed az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben
-írásban (e-mailben) kéred tőlünk.

5.8 A korlátozás joga: jogod van kérelmezni, hogy vállalkozásunk korlátozza személyes adataid feldolgozását a következő körülmények között:

-ha ellenvetésed van a feldolgozással szemben, vállalkozásunk jogos érdeke alapján, korlátozzuk az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
-ha szerinted a személyes adatai helytelenek, korlátozzuk az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
-ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheted a személyes adataid törlését, és helyette kérheted személyes adataid korlátozását
-ha már nincs szükségünk a személyes adataidra, de a jogi kárigényeink megvédése érdekében még meg kell tartanunk azokat.

5.9 A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: ha úgy gondolod, hogy személyes adataid helytelenül dolgozzuk fel, kérjük lépj velünk kapcsolatba. Jogod van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36-1-391-1410
honlap: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.Hogyan gyakorolhatod a jogaidat?

Bármikor kapcsolatba léphetsz velük elérhetőségeink egyikén, és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatunk Téged a jogaid gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelmed túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk a számodra.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet juttasd el a hello@puppee.hu e-mail címre, illetve írásban a 1145 Budapest, Róna utca 207A 3/8. postacímünkre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az érdekedben – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.

A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

  • regisztrációkor megadott email címed
  • teljes neved
  • számlázási címed

Amennyiben e-mailben juttatod el hozzánk a kérelmedet, akkor ügyelj arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldd el a megkeresést.

7.Az alábbi esetekben kezeljük személyes adataid: 

7.1 A weboldalunkon történő vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások: személyes adataid felhasználjuk, hogy feldolgozzuk online vásárlásaid, kezeljük rendeléseid, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adataid felhasználjuk a fizetések kezelésére, illetve hogy külső feleknek igazoljuk a címed. Szeretnénk különböző fizetési lehetőségeket kínálni, ezért elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy milyen fizetési alternatívák állnak rendelkezésére, beleértve a fizetési előzményeket. Amikor fizetsz nekünk, visszaküldesz egy terméket, személyes adataidat felhasználjuk személyazonosságod igazolására, a szerződéskötési alkalmasságod igazolására, az általad megadott pénzügyi adatok ellenőrzésére, a csalással szembeni védelemre vagy más illegális tevékenység megelőzésére. Számla kiállításához szintén szükségünk van személyes adataidra. A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, illetve arra, hogy külső feleknek igazoljuk a címed. Szeretnénk ülönböző fizetési lehetőségeket kínálni, és elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy milyen fizetési alternatívák állnak rendelkezésére, beleértve a fizetési előzményeket is.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következőkategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel
– kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám
– fizetési információ és fizetési előzmények
– rendelési információ

Ha van puppee fiókod, akkor a fiókoddal kapcsolatos személyes adataid is feldolgozzuk:
– a vásárlási előzményeket

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
Személyes adataidat megoszthatjuk olyan harmadik felekkel, amelyek segítséget nyújtanak nekünk bizonyos feladatok vagy kért szolgáltatások elvégzésében. Elsősorban a címed igazolása céljából lépünk kapcsolatba harmadik felekkel, valamint munkatársunk felveszi Veled a kapcsolatot a rendelések megerősítése céljából, partnereinkkel kézbesítjük a megrendeléseidet, fizetési szolgáltató segítségével dolgozzuk fel a hitelkártyás vagy bankkártyás fizetéseidet, bankokkal vagy más pénzügyi szolgáltatókkal működünk együtt, közösségi média-csatornákat használunk, ahol megjelölhetsz bennünket, illetve közvetlenül is kapcsolatba léphetsz velünk; és online piactereket veszünk igénybe, ahol megvásárolhatod termékeinket és szolgáltatásainkat. Tájékoztatjuk arról, hogy számos fogadó vállalatnak független joga vagy kötelezettsége a személyes adatainak feldolgozása.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Amikor termékeket és szolgáltatásokat teszünk elérhetővé számodra,feldolgozzuk azokat a személyes adataidat, amelyek szükségesek a Veled kötött szerződés teljesítéséhez, a szerződésben foglalt megrendeléshez vagy fizetéshez, vagy általunk illetve külső felek által nyújtott szolgáltatásokhoz. Termékeink és szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban előfordulhat, hogy törvényi kötelességünk a személyes adataid elkérése, feldolgozása és tárolása, például a vonatkozó adó és pénzügyi kötelezettségek teljesítése céljából.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid mindaddig megtartjuk, amíg aktív vásárlónk vagy. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük.

7.2 Profilalkotás, hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés: személyes adataid arra használjuk, hogy marketingajánlatokat, információs felméréseket és meghívókat küldjünk e-mail útján. Profilalkotást végezünk annak érdekében, hogy az igényeidnek, kívánságodnak és érdeklődési körödnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatjuk el, e-mailben, vagy a weboldalon jeleníthetjük meg.Hírlevelet csak abban az esetben küldünk neked, ha a regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül erre külön feliratkozol. Tudnod kell azonban, hogy ezek az e-mailek marketing célt szolgáltnak és aktuális híreinket, újdonságainkat, akcióinkat tartalmazzák.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail-cím és telefonszám
– milyen termékekre és ajánlatokra kattintott rá

Ha van puppee fiókod, akkor a fiókoddal kapcsolatos adataid is feldolgozzuk, így például:
– név
– cím
– vásárlási előzmények
– hogyan navigáltál és kattintottál az oldalon

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozásunk teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Feléd; médiaügynökségeknek és technikai beszállítóknak adjuk át a fizikai és digitális direkt marketinganyagok terjesztéséhez. Az adataid soha sem adjuk át, adjuk el vagy cseréljük el marketingcélokból kívül álló harmadik félnek.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Személyes adataid feldolgozása a Te beleegyezésén alapul, amikor hozzájárulsz a direkt marketinghez, feliratkozol a hírlevelünkre. A beleegyezésed visszavonásához való jog: jogodban áll visszavonni a beleegyezést személyes adataid feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhetsz a direkt marketinget illetően. Ha így teszel, nem küldhetünk többet semmilyen további direkt marketing ajánlatot vagy információt a beleegyezésed alapján. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le: követed az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben,vagy elérhetőségeink egyikén jelzed felénk ezen szándékod.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid megtartjuk direkt marketing céljából, amíg vissza nem vonod beleegyezésed. E-mail marketing tekintetében inaktív vásárlónak számít az, aki az elmúlt egy évben nem nyitott meg e-mailt. Ez időt követően a személyes adataid töröljük.

7.3 Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés: Időszakonként  nyereményjátékokat szervezünk. Ezért nyilvántartást vezetünk a játékban résztvevőkről, a játékra jelentkezők adatait feldolgozzuk, és felhasználjuk, hogy a játékban nevezettekkel kapcsolatba lépjünk az esemény időtartama alatt és után, valamint a nevezők azonosítására, a nevezők korának megállapítására, a nyertesek értesítésére, a nyeremények átadására és nyomonkövetésére.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail-cím és telefonszám
– kor
– a játékban megadott információk

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy vállalkozásunk teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét feléd; a szállítási szolgáltatóknak a nyeremény átadásához.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Személyes adataid feldolgozása az Te beleegyezéseden alapul, amikor úgy döntesz, hogy részt veszel egy játékban. A beleegyezésed visszavonásához való jog: bármikor jogodban áll visszavonni a beleegyezésedet személyes adataid feldolgozását illetően. Amikor így teszel, nem tudjuk a fent említett szolgáltatást nyújtani Neked.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Személyes adataid a játék vége után 45 napig tartjuk meg.

A nyereményjátékokkal kapcsolatos részletes ismertetőnket az egyes nyereményjátékokhoz külön készített tájékoztatójában érheted el..

7.4 Személyes vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések: Személyes vásárlás során papír alapon is tárolódnak személyes adatok, így ezek megfelelő tárolásáról és kezeléséről is gondoskodunk. Ezen adatkezelés célja szintén az, hogy személyesen tudj vásárolni  és ki tudjuk állítani a megfelelő számlát/nyugtát a vásárlásodról. Itt nevedet, számlázási címedet, a termék vételárát és egyéb a vásárláshoz kapcsolódó adataidat tároljuk.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– név és számlázási adatok
– tranzakció összege
– tranzakció dátuma

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
Az adataid megosztjuk a könyvelési rendszerünket szolgáltató informatikai vállalatokkal, a számviteli tevékenységet végző céggel, vagy munkatársunkkal.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy vállalatunk eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid a hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük.

7.5 Ügyfélszolgálat, panaszkezeléshez, kellékszavatosság és termékszavatosság érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelések: Személyes adataid felhasználjuk kéréseid, panaszod kezeléséhez, és a termékekkel vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos  ügyintézéshez e-mailen, telefonon és a közösségi médiában. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Veled, ha rendeléseddel kapcsolatban kérdés merül fel, vagy probléma adódik.  Észrevételeidet, minőségi kifogásaidat személyesen is előterjesztheted. Ilyen esetekben jegyzőkönyvet veszünk fel, amely esetben jogszabály írja elő a kezelt adatok körét. Ilyen adatok többek között a neved, a címed, az általad vásárolt termék megnevezése, és az általad érvényesíteni kívánt jog.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
Bármilyen adatot feldolgozhatunk, amelyet megadsz számunkra, beleértve a kötelező kategóriákat:
– kapcsolattartói adatok, így például név, cím, e-mail-cím és telefonszám
– fizetési információ és fizetési előzmények
– rendelési információ
– az ügyben folytatott minden levelezés

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent említett, Neked nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében használjuk fel.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Személyes adataid feldolgozása vállalkozásunk jogos érdekén alapul.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adatait e-mailek illetve közösségi médián keresztüli chatek, esetkezelés esetében 5 évig tartjuk meg.  Panaszkezelés esetén személyes adataid 5 évig tároljuk. Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: jogod van tiltakozni személyes adataid feldolgozása ellen, amely vállalkozásunk jogos érdeke szerint történik. Vállalkozásunk nem folytatja személyes adataid feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja érdekeltségedet és jogaid, vagy jogi kárigény következtében.

7.6 Felhasználói fiók: személyes adatad annak érdekében használjuk fel, hogy létrehozzuk és kezeljük személyes fiókod. Rendelkezésre bocsátjuk a rendelési előzményeid és a rendelések részleteit, és lehetővé tesszük, hogy kezeld a fiókbeállításokat. Biztosítjuk azt is, hogy egyszerűen frissíthesd az olyan információkat, mint az elérhetőség vagy a számlázási adatok. Annak érdekében, hogy megfelelő termékajánlatokat nyújthassunk, feldolgozzuk navigálási és böngészési adataid digitális platformjainkon(beleértve a weboldalt), a vásárlás előzményeit és termékleírásait, valamint a fiókodon keresztül számunkra megadott adatait.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
Mindig feldolgozzuk e-mail-címed és jelszavad, amelyet fiókok elkészítésekor megadsz nekünk.

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben vásárolsz:
– rendelési előzmények
– szállítási információk
– fizetési előzmények

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel továbbá a sütikkel kapcsolatban:
– kattintási előzmények
– navigációs és böngészési előzmények

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy teljesíthessük fent említett szolgáltatási kötelezettségünket Feléd, a weboldal optimalizálásához weboldal-ügynökségeket, a termékek értékeléséhez analitikai eszközöket használunk.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
A személyes adataid feldolgozása a fiókodhoz a Te beleegyezéseden alapul, amikor létrehozod fiókod. Személyes adataid feldolgozása annak érdekében, hogy a megfelelő termékinformációt nyújthassuk, jogos érdekünkön alapul. A beleegyezés visszavonásához való jog: bármikor jogodban áll visszavonni a beleegyezésed személyes adataid feldolgozását illetően. Amikor így teszel, a fiókod megszűnik, és nem leszünk képesek a fent említett szolgáltatásokat nyújtani Neked.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid mindaddig megtartjuk, amíg aktív fiókkal rendelkezel.

Jogodban áll fiókod bármikor megszüntetni, és ha így teszel, a fiókod megszűnik, és inaktívnak tartjuk nyilván. Személyes adataid megtartjuk, ha arra a törvény kötelez bennünket, vagy ha lezáratlan vita áll fenn köztünk. A fiókod megszüntetése után az adataid töröljük. A személyes adataid feldolgozása elleni ellenvetés joga: Jogod van tiltakozni személyes adataid feldolgozása ellen, amely  jogos érdekünk szerint történik.  A fiókod ilyenkor töröljük, és a továbbiakban nem tudunk szolgáltatást nyújtani Neked.

7.7 Fejlesztések és javítások: az adatokat szolgáltatásaink, termékeink és rendszereink fejlesztésére és javítására használjuk fel, minden vásárló számára. Ebből a célból adataid nem egyéni szinten elemezzük, hanem az adatokat összesítve dolgozzuk fel. Ide tartoznak azok az elemzések, melyeket arra használunk, hogy a szolgáltatásainkat felhasználóbarátabbá tegyük, például a felhasználói felület egyszerűsítésével segítsük az információáramlást, vagy kiemeljünk olyan funkciókat, amelyeket vásárlóink általánosan használnak a digitális csatornáinkon; illetve fejlesztjük az informatikai rendszereinket, hogy általánosságban növeljék látogatóink és vásárlóink biztonságát. Az elemzéseket arra is felhasználjuk, hogy fejlesszük és folyamatosan javítsuk az áruk logisztikáját a vásárlások, készletek és szállítások megjóslásával, valamint erőforrás-kapacitásunkat a fenntarthatóság figyelembe vételével osszuk el a vásárlások és szállítások ütemezésével. Emellett az adatokat felhasználjuk termékkínálatunk fejlesztésére.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– rendelési előzmények
– szállítási információk
– fizetési előzmények

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel továbbá a sütikkel kapcsolatban:
– kattintási előzmények
– navigációs és böngészési előzmények

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent részletezett szolgáltatások nyújtása érdekében használjuk fel. Webes analitikai vállalatokat veszünk igénybe a vásárlók internetes viselkedésének általános szintű elemzése érdekében.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
A személyes adatok feldolgozása, szolgáltatásaink és termékeink fejlesztése és javítása érdekében, jogos érdekünkön alapul.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Az adataid addig tároljuk, míg rendelkezel puppee fiókkal. Miután fiókod megszűnik, az adataid töröljük.
Az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog: jogodban áll személyes adataidnak a puppee jogos érdekein alapuló feldolgozásával szemben ellenvetéssel élni elérhetőségeink egyikén. A fiókod ekkor töröljük, és szolgáltatásokat nem tudunk nyújtani Neked.

7.8 A törvényi kötelezettségek betartása: személyes adataid arra használjuk, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek. Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adataid gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
– rendelési szám
– név
– számlázási és szállítási cím
– tranzakció összege
– tranzakció dátuma

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
Az adataid megosztjuk a könyvelési rendszerünket szolgáltató informatikai vállalatokkal.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy vállalatunk eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Adataid a hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük.

7.9 Sütik kezelése: A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatod meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő közepén, amely tájékoztat téged arról, hogy  sütiket alkalmaz.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a Te eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldalunk különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

Böngésződben is  lehetőséged van a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző utasításait vagy súgóját.

Milyen sütiket használunk?

Elengedhetetlenül szükséges (állandó) sütik:  ezek a sütik weboldalunk használhatóságát segítik azzal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Preferenciális sütik: ezen sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét.

Statisztikai célú sütik: az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Marketing célú sütik: a személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

Hogyan használjuk a sütiket?
Az állandó sütiket arra használjuk, hogy  tároljuk adataid, ha az „Emlékezz rám” opciót választja bejelentkezéskor.

Átmeneti sütiket akkor használunk, amikor elindítod a kersés funkciót, illetve amikor ellenőrizzük, hogy bejelentkeztél-e, vagy ha terméket tettél a kosaradba.

Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok aggregátumokban történő gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat és releváns marketinganyagokkal láthassuk el.

Egyes külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatások állítanak be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezeket olyan közösségi média-szolgáltatók állítják be, mint a Twitter, a Facebook és a Linkedin, és ahhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon, ahogy azt a vonatkozó ikonjaik is jelzik.

Harmadik felektől származó sütiket is használunk, amelyek oldalakon keresztüli nyomon követést alkalmaznak annak érdekében, hogy más oldalakon, illetve csatornákon marketinganyagokat nyújtsanak.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítódat a fiókoddal kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataiddal, ha be vagy jelentkezve fiókodba.

Ki férhet hozzá személyes adataidhoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozásunk teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét feléd; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk oldalunk optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

Mi a jogalapja a személyes adataid feldolgozásának?
Ha be vagy jelentkezve fiókodba, a jogalap a jogos érdekünkön alapul.

Mennyi ideig tároljuk az adataid?
Nem mentjük el, és nem tároljuk személyes adatait, a sütiket könnyen törölheted számítógépedről vagy mobil eszközödről a böngésződ segítségével. A sütiket blokkolhatod is, illetve kérhetsz értesítést, valahányszor számítógéped vagy mobil eszközöd sütit fogad. Figyelem! Ha blokkolod a sütiket, nem fogod tudni kihasználni honlapunk számos előnyét.

8.Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései: előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi tájékoztatónkat. Az Adatvédelmi tájékoztató legújabb verzióját bármikor elérheted a weboldalunkon. Az Adatvédelmi tájékoztató jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, vagy a jogaid érintő kérdésekben bekövetkezett változást mindig kommunikáljuk.

Budapest, 2020.01.02.

 

 

Egészségpénztári számla

Ha egészségügyi kiadásaid egészségpénztáron keresztül számolod el, akkor minden általad befizetett összeg után 20% adókedvezménnyel élhetsz, az szja-előleg erejéig.

A csecsemőápolási termékek márkájuktól függetlenül elszámolhatók egészségpénztáron keresztül. A mosható pelenkák is ide tartoznak: textilpelenka, pelenka, pelenkabetét, úszópelenka. Sőt, a legtöbb egészségpénztár a melltartóbetétet, és a női betéteket is elszámolja.

Fizetéskor add meg az egészségpénztárad nevét, a tag nevét, és tagi azonosítóját, majd az általunk kiállított számlát küldd be az egészségpénztárhoz. Amennyiben az egészségpénztári egyenleged eléri, vagy meghaladja a számla összegét, úgy vissza is kapod napokon belül a nálunk elköltött összeget.

Fizetés és szállítás

Fizetési módok

Hitelkártya vagy bankkártya
Fizetési adataidat megadhatod a rendelés leadásának idején érvényes hitelkártya vagy bankkártya használatával (VISA vagy Mastercard).

Átutalás
Megrendelésed ellenértékét a rendelés leadását követő naptól számított 5. munkanapig utalhatod át az OTP Banknál vezetett 11773456-01333183-00000000 számú számlaszámunkra. A számlatulajdonos neve: Oláh Fruzsina. Kérjük a megjegyzés rovatban mindig tüntesd fel a neved, melyet rendeléskor megadtál. Amennyiben rendelésed ellenértéke a fenti határidőn belül nem érkezik meg, úgy megrendelésed töröljük.

Készpénzes/bankkártyás fizetés személyes vásárlás esetén
Az online megrendelés mellett készleten lévő termékeinket személyesen is megvásárolhatod, és készpénzben/bankkártyával is kifizetheted, díjmentesen. Nem készleten lévő, azaz egyedileg megrendelt termékek esetén átvételkori készpénzes/bankkártyás fizetést nem tudunk elfogadni, kizárólag előre fizetést.

Puppee vásárlási utalvány
A weboldalunkon leadott rendelésed egy részét vagy egészét fizetheted Puppee vásárlási utalvánnyal is. Vásárlási utalvány használata esetén, és ennek más fizetési módokkal való kombinálása esetén kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.
A törvény által előírt számladokumentumot a megrendeléseddel együtt küldjük el, vagy adjuk át.

 

Szállítási költség
A megrendelés szállítási költsége Magyarország területére történő szállítás esetén érvényes, és a választott szállítási módra tekintettel változik, postán maradó ajánlott levél estén függ a megrendelt termék(ek) súlyától. Az egyes szállítási módok költségét a fizetési folyamat során egyértelműen feltüntetjük. Az árak személyes vásárlás esetén és internetes felületeinken is azonosak.

Kézbesítés foxpost csomagautomatába: a megrendelt termékek számától és súlyától függetlenül egységesen 999 Ft. A kézbesítési idő általában 1-2 munkanap.
Postán maradó ajánlott levél: 500 gramm (kb. 5-6 termék) súlyhatárig 915 Ft, 2 kg-ig 1600 Ft. Amennyiben ezt a szállítási módot választod, kérünk, hogy a szállítási címhez annak a postának a címét írd be, ahol küldeményünket át tudod majd venni. Felhívjuk a figyelmed, hogy ebben az esetben csakis a címzett tudja átvenni a küldeményt, melynek a postára valómegérkezéséről azonban a posta nem küld értesítőt. Amennyiben küldeményed feladásra került, úgy a küldeményazonosítót mindenképp elküldjük részedre, mellyel a posta nyomkövető oldalán tájékozódhatsz a küldemény aktuális helyéről. (a nyomkövető oldalt itt éred el: https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes ) A kézbesítési idő általában 2 munkanap.
Házhozszállítás futárral (MPL): a megrendelt termékek számától és súlyától függetlenül egységesen 1790 Ft. A kézbesítési idő általában 1 munkanap

Külföldre történő szállítási igény esetén kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén, hogy pontos tájékoztatást tudjunk nyújtani a szállítási költségre vonatkozóan.

Várható kézbesítési idő
Készleten lévő termékek esetén a rendelés visszaigazolásától számított 1-3 munkanapon belül igyekszünk elvégezni a szállítást. Bár mindent megteszünk, hogy ebbe az időkeretbe beleférjünk, mégis előfordulhat, hogy váratlan okok miatt a kiszállítás több időt vesz igénybe, ez esetben azonban erről haladéktalanul tájékoztatunk.

Egyedileg rendelt termék(ek) esetében a termék(ek) elkészítési ideje várhatóan 5-10 munkanap. Amennyiben bármilyen ok miatt az elkészítés ennél hosszabb időt vesz igénybe, úgy azonnal felvesszük veled a kapcsolatot az általad megadott elérhetőségek egyikén.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános
A következő feltételek vonatkoznak a vásárló (a továbbiakban “Te”) által leadott minden megrendelésre a Puppee-tól, (a továbbiakban: “Puppee”, ”mi ”, stb), amelyet a Puppee weboldalán, mobil weboldalán, facebook oldalán, e-mailben vagy, telefonon keresztül kaptunk (mindezekre vonatkozik a ”Puppee” kifejezés).

A puppee.hu használatával és/vagy rendelés leadásával elfogadod az itt foglalt felhasználási feltételeket . Kérjük, a rendelés leadása előtt olvasd el ezeket.

Tájékoztatunk, hogy jelen weboldalon keresztül megrendelésed magyar nyelven adhatod le. Minden, ezen rendelésedhez kapcsolódó kommunikáció magyar nyelven zajlik. E-mailben (hello@puppee.hu), vagy facebook oldalunkon (facebook.com/puppee.hu) keresztül lehetőséged van angol/német/román nyelven történő rendelésre.

Rendelést csak cselekvőképes természetes személy, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet adhat le. A rendelés leadásával közted és a Puppee között elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amely azonban nem minősül írásbeli szerződésnek, így az részünkről iktatásra nem kerül, ezáltal utólag sem lesz elérhető.

A puppee.hu oldalon bármikor megjelenített termék vagy szolgáltatás nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezek a termékek vagy szolgáltatások bármikor elérhetőek lesznek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonjunk a forgalomból.

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre előzetes bejelentés nélkül módosítsuk ezeket a Feltételeket. Megrendelésedre azok a Feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés elküldése idején a puppee.hu oldalon szerepeltek.

A Puppee a lehető legjobb online élményt szeretné nyújtani, melynek érdekében gondoskodnunk kell arról, hogy szolgáltatásaink tökéletesen működjenek. Ezért megérted és elfogadod, hogy (I) tilos közzétenni, átadni, terjeszteni, feltölteni vagy promotálni bármilyen kommunikációt vagy tartalmat, amely káros vagy negatív hatással lehet üzletünkre, termékeinkre vagy szolgáltatásainkra; (II) olyan módon viselkedni vagy bármilyen olyan eszközt alkalmazni, amely korlátoz, gátol, visszatart vagy hátrányosan befolyásol más felhasználókat a puppee.hu oldal használata során, vagy amely hatással van az oldal biztonságára, vagy (III) bármilyen eszközt alkalmazni vagy megkísérelni bármilyen motor, szoftver, eszköz, ügynök, script illetve más eszköz vagy mechanizmus használatát az oldalon való navigálásra vagy keresésre, vagy az oldal tartalmának másolására. Fenntartjuk a jogot a felhasználói fiók törlésére bármely olyan felhasználó esetében, aki ezt a rendelkezést vagy jelen feltételek bármely másik rendelkezését megszegi.

2. A termékek részletes ismertetője
A Puppee.hu oldalon megjelenített termékekre vonatkozó információkat, részletes termékismertetőket megtalálod az adott termék adatlapján. Az egyes termékkategóriák átfogó ismertetőjét a ‘Termékismertető’, ‘Ismerd meg termékeinket’ oldalon keresztül éred el. Amennyiben további kérdésed lenne bármelyik termékünkkel, vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, úgy vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

3. Az árak és a szállítási költségek
A Puppee.hu oldalon megjelenített termékek -a vállalkozás alanyi adómentességére tekintettel- adómentesek ( az árakra áfát nem számítunk fel), az árak forintban értendőek, és nem tartalmazzák a kiszállítás díját.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül weboldalunk felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő ‘0’ Ft-os vagy ‘1’ Ft-os árat, akkor nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben felajánljuk a helyes áron történő megrendelés lehetőségét, amelynek ismeretében elállhatsz vásárlási szándékodtól.

A megrendelés szállítási költsége Magyarország területére történő szállítás esetén érvényes, és a választott szállítási módra tekintettel változik, postán maradó ajánlott levél estén függ a megrendelt termék(ek) súlyától. Az egyes szállítási módok költségét a fizetési folyamat során egyértelműen feltüntetjük. Az árak személyes vásárlás esetén és internetes felületeinken is azonosak.

Kézbesítés foxpost csomagautomatába: a megrendelt termékek számától és súlyától függetlenül egységesen 999 Ft. A kézbesítési idő általában 1-2 munkanap.
Postán maradó ajánlott levél: 500 gramm (kb. 5-6 termék) súlyhatárig 915 Ft, 2 kg-ig 1600 Ft. Amennyiben ezt a szállítási módot választod, kérünk, hogy a szállítási címhez annak a postának a címét írd be, ahol küldeményünket át tudod majd venni. Felhívjuk a figyelmed, hogy ebben az esetben csakis a címzett tudja átvenni a küldeményt, melynek a postára valómegérkezéséről azonban a posta nem küld értesítőt. Amennyiben küldeményed feladásra került, úgy a küldeményazonosítót mindenképp elküldjük részedre, mellyel a posta nyomkövető oldalán tájékozódhatsz a küldemény aktuális helyéről. (a nyomkövető oldalt itt éred el: https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes ) A kézbesítési idő általában 2 munkanap.
Házhozszállítás futárral (MPL): a megrendelt termékek számától és súlyától függetlenül egységesen 1790 Ft. A kézbesítési idő általában 1 munkanap.

Külföldre történő szállítási igény esetén kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén, hogy pontos tájékoztatást tudjunk nyújtani a szállítási költségre vonatkozóan.

4. Megrendelés
A választható rendelési mód a puppee.hu vagy a facebook.com/puppee.hu oldalakon vagy e-mailben (hello@puppee.hu) történő rendelés.

A puppee.hu oldalon lehetőséged van regisztrált vásárlóként való rendelésre, illetve regisztráció nélkül történő megrendelésre. Ha már regisztráltál, úgy add meg a korábbi regisztráció során megadott felhasználónevedet vagy e-mail címed, és jelszavad. Ha új vásárlóként szeretnél regisztrálni, akkor add meg e-mail címed, majd a fiókodban beállíthatod neved, megadhatod számlázási és szállítási adataid, amelyeket a rendszer eltárol. Regisztráció nélküli vásárlás esetén csak használd a ‘Bolt’ fület a megrendelni kívánt termékek kiválasztásához. A kiválasztott terméke(ke)t az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található ‘Kosárba teszem’ gomb használatával teheted Kosárba. A kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, a kosár tartalma a termék megnevezése előtti ‘x’ gombra kattintva törölhető. Amennyiben befejezted a vásárlást, válassz az átvételi módok közül. Amennyiben rendelkezel kuponnal, úgy azt írd be a ‘kuponkód’ mezőbe, majd kattints a ‘Kupon beváltása’ gombra. Ezt követően kattints a ‘Tovább a pénztárhoz’ gombra, majd add meg számlázási, és eltérő adatok esetében a szállítási adataid is. Amennyiben megrendelésedhez bármilyen megjegyzést szeretnél hozzáfűzni, úgy ezt is ezen az oldalon teheted meg. A jobb oldalon található összegzésnél ellenőrizheted rendelésed adatait: a megrendelni kívánt termékeket, a kiválasztott átvételi és fizetési módot. Ezen az oldalon módosíthatod az átvétel és a szállítás módját is. A megrendelés feladására a ‘Megrendelés elküldése’ feliratra kattintással kerül sor. Tájékoztatunk, hogy megrendelésed elküldése fizetési kötelezettséggel jár.
Amint leadtad a megrendelést, automatikus visszaigazoló e-mailt küldünk. Ezen visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatás, hogy megrendelésed megérkezett hozzánk. Amennyiben valamilyen oknál fogva rendelésed nem tudjuk teljesíteni, azt mihamarabb tudatjuk. Ha ilyen megrendelés ellenértéke beérkezett hozzánk, a vonatkozó összeget ugyanazzal a fizetési móddal próbáljuk meg visszatéríteni, amely útján a kifizetés érkezett. Amennyiben valamilyen okból más megoldás szükséges, értesíteni fogunk, és megkérünk, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy elvégezzük a visszafizetést.

Adatbeviteli hibák javítása
Az adatbeviteli hibákat úgy tudod kijavítani, hogy visszamész a megfelelő oldalra, ott kitörlöd, majd újra beírod a bevitt adatot. A megrendelési folyamatban, a rendelés véglegesítése előtt bármikor lehetőséged van az általad megadott adatok módosítására: böngésződben kattints a ‘vissza’ gombra, így az előző oldal nyílik meg. Ha ez nem lehetséges, kérlek lépj velünk kapcsolatba elérhetőségeink egyikén. Felhívjuk figyelmed, hogy ügyelj az általad megadott adatok pontosságára, hiszen ezen adatok alapján számlázunk, illetve kézbesítünk. A hibás adatbevitel alapján történő teljesítésből, kézbesítésből eredő kárért nem felelünk. Amennyiben e-mail címed rosszul adtad meg, vagy a postafiókodhoz tartozó tárhely telítettsége miatt a rendelésed visszaigazoló e-mailünk megérkezése meghiúsul.

5. Fizetési módok
Bankkártyás fizetés Barionnal
Fizetési adataidat megadhatod a rendelés leadásának idején érvényes hitelkártya vagy bankkártya használatával. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Átutalás
Megrendelésed ellenértékét a rendelés leadását követő naptól számított 5. munkanapig utalhatod át az OTP Banknál vezetett 11773456-01333183-00000000 számú számlaszámunkra. A számlatulajdonos neve: Oláh Fruzsina. Kérjük a megjegyzés rovatban mindig tüntesd fel a neved, melyet rendeléskor megadtál. Amennyiben rendelésed ellenértéke a fenti határidőn belül nem érkezik meg, úgy megrendelésed töröljük.

Készpénzes/bankkártyás fizetés személyes vásárlás esetén
Az online megrendelés mellett készleten lévő termékeinket személyesen is megvásárolhatod, és készpénzben/bankkártyával is kifizetheted, díjmentesen. Nem készleten lévő, azaz egyedileg megrendelt termékek esetén átvételkori készpénzes/bankkártyás fizetést nem tudunk elfogadni, kizárólag előre fizetést.

Puppee vásárlási utalvány
A weboldalunkon leadott rendelésed egy részét vagy egészét fizetheted Puppee vásárlási utalvánnyal is. Vásárlási utalvány használata esetén, és ennek más fizetési módokkal való kombinálása esetén kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.
A törvény által előírt számladokumentumot a megrendeléseddel együtt küldjük el, vagy adjuk át.

6. Teljesítési határidő, kézbesítés
A lehető leggyorsabban fogadjuk be és dolgozzuk fel a megrendeléseket, és mindent elkövetünk, hogy a megrendelésed a kiválasztott szállítási feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül eljuttassuk az általad megadott címre.

Készleten lévő termékek esetén a rendelés visszaigazolásától számított 1-3 munkanapon belül igyekszünk elvégezni a szállítást. Bár mindent megteszünk, hogy ebbe az időkeretbe beleférjünk, mégis előfordulhat, hogy váratlan okok miatt a kiszállítás több időt vesz igénybe, ez esetben azonban erről haladéktalanul tájékoztatunk.

Egyedileg rendelt termék(ek) esetében a termék(ek) elkészítési ideje várhatóan 10-15 munkanap. Amennyiben bármilyen ok miatt az elkészítés ennél hosszabb időt vesz igénybe, úgy azonnal felvesszük veled a kapcsolatot az általad megadott elérhetőségek egyikén.

Amennyiben az a valószínűtlen esemény állna elő, hogy a kiszállítás 45 napon belül nem teljesül, elállhatsz a rendeléstől.

7. A megrendeléstől való elállás, visszaküldés
Online rendelésedet indokolás nélkül lemondhatod, vagy a megrendelt terméke(ke)t visszaküldheted a rendelésed elküldésének dátumától a megrendelés átvételétől számított 14 napig, amennyiben a terméke(ke)t nem mostad ki, nem használtad, és az eredeti átvételi állapotában van(nak): a termék(ek) nem károsodtak, nem szennyeződtek, illetve minden címkéjük és cédulájuk sértetlen. Amennyiben ezen jogoddal szeretnél élni, úgy ezen határidő lejárta előtt írásban (hello@puppee.hu) tudasd velünk elállási szándékod, majd a közléstől számított 14 napon belül küldd vissza a terméke(ke)t. Elállási szándékod a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatod. Ha megrendelésed már kifizetted, 14 napon belül visszatérítést kapsz, amely tartalmazza a kifizetett szállítási költséget is, kivéve a termék(ek) visszaküldési költséget a Puppee számára, amennyiben ilyen költség merül fel. Ha egyes tételeket meg szeretnél tartani, és csak rendelésed egy részét mondanád le, a szállítási költséget nem térítjük vissza. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a visszaküldött termék(ek)et meg nem kaptuk.

Tájékoztatunk, hogy az egyedileg rendelt (azaz nem készleten lévő) termék(ek) esetében a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ c) pontja alapján elállási joggal nem élhetsz. (ilyenek például a pelus tervező használatával megrendelt pelenkakülsők, a patent nélkül megrendelt zorb-kender betétek, stb.)

8. Színek és méretek
Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy termékeink jellemzőit pontosan jelenítsük meg, beleértve az anyagösszetételt, a felhasznált textilek mintázatának méretét, színeit. Az általad látott színeket ugyanakkor számítástechnikai rendszered határozza meg, és nem tudjuk garantálni, hogy a számítógép pontosan jeleníti meg a színeket.
A puppee.hu oldalon feltüntetett termék- és textilmintázat méretek, színek, illetve a minta terméken való elhelyezkedése csak megközelítő értékek, amelyekkel jobban elképzelheted egy adott termék kinézetét vagy fazonját, de nem feltétlenül felelnek meg teljesen pontosan az adott termék, vagy textil mintázat méreteinek, színeinek, terméken való pontos elhelyezkedésének. Egy termék, vagy terméken lévő minta tényleges méretei, színei, és elhelyezkedése a termelés során felhasznált anyagtól függően eltérőek lehetnek.

9. Szavatossági igények, jótállás
Amennyiben a megvásárolt termék hibás, az összes vonatkozó törvényi kötelezettséget betartva járunk el. Hibásnak minősül a termék, ha annak átvételekor nem felel meg a jogszabályban megállapított, vagy a termék leírásában szereplő minőségi követelményeknek. Hibás termék esetén a termék átvételétől számított 2 éven belül élhetsz szavatossági igényed érvényesítésével: kijavítást, kicserélést, vagy amennyiben ez nem lehetséges, vagy túl költséges lenne, úgy árleszállítást kérhetsz. Az igény érvényesítésének feltétele: a termék vásárlását igazoló nyugta vagy száma bemutatása.
Az észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül jelezd felénk. Igényedről jegyzőkönyvet veszünk fel, mely tartalmazza neved, címed, a megvásárolt termék nevét, árát, a vásárlás dátumát, a hiba bejelentésének dátumát, a hiba leírását, az érvényesíteni kívánt jogod, illetve, hogy hozzájárulsz a jegyzőkönyvben rögzített adataid kezeléséhez.
Igényed teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket juttasd el részünkre, melynek átvételéről elismervényt állítunk ki, mely tartalmazza a neved, címed, a termék azonosításához szükséges adatokat, illetve a várható időpontot, amikor a kijavított terméket átveheted. Az elismervény és a jegyzőkönyv másolatát is haladéktalanul a rendelkezésedre bocsátjuk. Törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezzük. Amennyiben szavatossági kötelezettségünknek az általad érvényesíteni kívánt módtól eltérően teszünk eleget, úgy ezt indokolva a jegyzőkönyvben feltüntetjük. Igényed elutasítása esetén az elutasítás indokáról 5 munkanapon belül értesítünk. Ebben az esetben jogosult vagy békéltető testülethez fordulni.
Tájékoztatunk, hogy az igényérvényesítés szempontjából nem minősül hibának, ha rossz a méret, illetve az sem, ha a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta. (Pl: nem a használati útmutató szerinti tárolás-mosás-szárítás (útmutatónkat itt érheted el: https://puppee.hu/tarolas-mosas-szaritas/) használatból eredő kopás, fakulás; nem a megfelelő méretű termék használata miatt bekövetkezett nyúlás, szakadás.)

Jótállás
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szabályai szerint termékeinkre jótállási kötelezettség nem terjed ki. Hibás termék esetén szavatossági igényeddel élhetsz, a fentiekben leírt módon.

Felelősségünk
Puppee nem felel olyan közvetett veszteségekért, amely a fő veszteség vagy kár mellékhatása, például a termékek kiszállásának elmaradása vagy jelen Feltételekben foglalt bármely egyéb kötelezettségünk nem teljesítése, amennyiben a nem teljesítés olyan esemény következménye, amelynek bekövetkezte tőlünk független, ami nem kizárólag magában foglalja a tűzesetet, árvizet, vihart, háborút, stb.
Felelősségünk a puppee.hu oldalon elküldött megrendeléseddel kapcsolatos bármilyen veszteségért vagy kárért a megrendelés teljes áráig terjed.

10. Panaszkezelés
Ha problémád, vagy kifogásod van megrendeléseddel, vagy valamely termékünkkel, úgy ezeket az alábbi elérhetőségeinken terjesztheted elő:
írásban, postai úton vagy személyesen: 1145 Budapest, Róna utca 207A 3/8
e-mailben: hello@puppee.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a személyesen tett szóbeli panaszt azonnal kivizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a panasz kezelésével nem értesz egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontodról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát helyben átadjuk.
Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgáljuk és érdemben megválaszoljuk, továbbá intézkedünk arról, hogy a válasz eljusson hozzád. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kötelezően megőrizzük.
Ha panaszod elutasítjuk, úgy álláspontunkat az elutasításra vonatkozó érdemi válaszban megindokoljuk.

Amennyiben panaszodat nem sikerült érvényesítened, vagy a kapott válasszal nem értesz egyet, akkor panaszodat benyújthatod írásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testületnek címezve (5000 Szolnok, Verseghy park 8. e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu, telefonszám: 0656/510-621) vagy az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”). Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr. Tájékoztatunk, hogy a szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

11. Részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen Feltételek bármely részét bármely bíróság vagy szabályozó testület érvénytelennek találja, a további Feltételek továbbra is érvényesek.

12. Tulajdonjog
A puppee.hu, a facebook.com/puppee.hu és az instagram.com/puppeehu oldalakon minden szellemi alkotáshoz fűződő jog tulajdonjog, mint például védjegy vagy szerzői jog, a Puppee tulajdona. A fent hivatkozott oldalak és tartalmának felhasználása, beleértve az ilyen tartalom részben, vagy egészben történő másolását, vagy tárolását is, a saját személyes, nem kereskedelmi használatot leszámítva a Puppee engedélye nélkül tilos.

13. Vállalati információ
dr. Pozsonyi-Oláh Fruzsina Bernadett EV
Székhely: 5008 Szolnok, Erkel Ferenc utca 17.
Adószám: 57722964-1-36
Nyilvántartásba vételi szám: 56374331
Nyilvántartásba vevő szerv: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Kamarai tagság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kapcsolattartó: dr. Pozsonyi-Oláh Fruzsina
mail: hello@puppee.hu
telefon: 06209787733

Tárhelyszolgáltató: Awesome Projects SRL
székhelye: Mihai Viteazu 8, Sighetu Marmaţiei, Maramureş, Románia
mail: info@hostico.ro

A puppee.hu weboldal üzemeltetője: dr. Pozsonyi-Oláh Fruzsina Bernadett EV
Székhely: 5008 Szolnok, Erkel Ferenc utca 17.
Levelezési cím: 1145 Budapest, Róna utca 207A 3/8.
mail: olah.fruzsina@puppee.hu